About us

Kể từ ngày 03 tháng 12 năm 1993, thành lập theo quyết định số 2673/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoạt động theo Giấy phép Đăng ký hoạt động Khoa học Công nghệ số A-066 ngày 27/07/2011 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp lần 5, Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và Thiết bị Công nghiệp trực thuộc Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ra đời và hiện nay đã tròn 24 tuổi - Tuổi của một thời kỳ trưởng thành, đầy khát vọng thực hiện những hoài bão lớn cho một giai đoạn phát triển mới.


Theo xu thế phát triển của đất nước, ngày 05/12/2018, Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và Thiết bị Công nghiệp được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh (tên viết tắt và BKTECHS). Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Bách Khoa TP.HCM hoạt động chính trên lĩnh vực kiến trúc và tư vấn kỹ thuật, bao gồm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sửa chữa máy móc và thiết bị, sản xuất ô tô và xe có động cơ, xây dựng nhà và công trình kỹ thuật dân dụng....

 
Hình 1. Ban Giám Đốc Công ty

BKTECHS sẽ phấn đấu trở thành một trong các đơn vị tiêu biểu dẫn đầu của cả nước trong công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong nhiều lĩnh vực. BKTECHS là Công ty sẽ sử dụng những thành tựu nghiên cứu và phát triển công nghệ áp dụng vào đời sống qua các dự án triển khai thực tế, mang lại giá trị hiệu quả tích cực đối với sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Ngoài ra, BKTECHS còn là một trung tâm nghiên cứu đầu ngành dành cho cán bộ nghiên cứu và sinh viên trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM, thực hiện các nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học mới. BKTECHS ra đời với tâm nguyện giúp đỡ cộng đồng và xã hội ngày càng phát triển tốt đẹp.