Dự án

STT Tên dự án Năm Hình ảnh
1 Nhà máy chế biến xuất khẩu gạo Hạnh Phúc. 2019 Link
2 Khu ở và công viên dịch vụ vui chơi giải trí Hoa Đồng 2019 Link
3 Nhà máy Seldat. 2019 Link