Liên hệ

268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
02838651664
bktechs@hcmut.edu.vn