Xây Nhà Từ 3 Tầng Phải Thuê Khảo Sát Địa Chất

Xây Nhà Từ 3 Tầng Phải Thuê Khảo Sát Địa Chất

Theo dự thảo thông tư Hướng dẫn về xây dựng nhà ở riêng lẻ Bộ Xây dựng vừa công bố, nhà ở có tổng diện tích xây dựng sàn lớn hơn 250m2, từ 3 tầng trở lên thì chủ nhà phải thuê nhà thầu khảo sát địa chất

có điều kiện năng lực theo quy định để thực hiện khảo sát địa chất công trình, thiết kế và thi công.

 Ngoài ra, trước khi xây dựng, chủ nhà hoặc đại diện được ủy quyền phải thông báo ngày khởi công bằng văn bản cho UBND cấp xã (phường) nơi xây dựng nhà ở trong thời hạn 7 ngày làm việc, đồng thời thông báo cho các chủ công trình liền kề, lân cận...

 Tin - Thanh Niên